Αντικείμενα για Ζώα-συντρόφους

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Contents

Καλάθι

Eίναι ένα αντικείμενο, το οποίο αυξάνει την πιθανότητα να αποκτήσετε το αντίστοιχο ζώο σύντροφο κατά 10%. Συνολικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 10 καλάθια ούτος ώστε να αυξήσετε την πιθανότητα στο 100%.

 • Καλάθι για Λύκο : αυξάνει την πιθανότητα να αποκτήσετε λύκο κατά 10%
 • Καλάθι για Πάντα : αυξάνει την πιθανότητα να αποκτήσετε πάντα κατά 10%
 • Καλάθι για Τίγρη : αυξάνει την πιθανότητα να αποκτήσετε τίγρη κατά 10%
 • image:Faq_146.png Καλάθι για Δράκο : αυξάνει την πιθανότητα να αποκτήσετε δράκο κατά 10%

Φίλτρα για ζώα συντρόφους

 • Φίλτρο το οποίο επαναφέρει την ικανότητα ζευγαρώματος σε ένα ζώο σύντροφο
 • Μαγικό Φίλτρο : ανοίγει θέση για μαγικό βιβλίο με επιτυχία 100%
 • Φίλτρο Πολεμιστή : ανοίγει θέση για όπλο ή για πανοπλία με επιτυχία 100%
 • image:Faq_145.png Επιταχυντής : αντικείμενο το οποίο επιτρέπει στο ζώο σύντροφο να εκκολαφτεί από το κουκούλι του σε 1 λεπτό


Τροφή και Εμπειρία

 • Καλύπτει το επίπεδο της πείνας του ζώου συντρόφου κατά 30 μονάδες
 • Καλύπτει το επίπεδο της πείνας του ζώου συντρόφου κατά 30 μονάδες καθώς επίσης και την δύναμή του
 • Καλύπτει το επίπεδο της εμπειρία του ζώου συντρόφου κατά 500 μονάδες
 • Καλύπτει το επίπεδο της πείνας του ζώου συντρόφου κατά 10 μονάδες
 • image:Faq_147.png Καλύπτει το επίπεδο της εμπειρία του ζώου συντρόφου κατά 60 μονάδες

Αναβάθμιση Ζώου-συντρόφουκαι άλλα

 • image:Ключик.jpg Είναι απαραίτητο για την βελτίωση του ζώου συντρόφου
 • image:Катализатор.jpg Αυξάνει την πιθανότητα επιτυχής αναβάθμισης ενός ζώου συντρόφου εις βάρος ενός άλλου
 • image:Переродитель взрослого.jpg Επαναφέρει το ζώο σύντροφο σε πρότερο στάδιο ενηλικίωσης (επίπεδο 11) και αυτομάτως αποθηκεύει την υπάρχουσα εμπειρία του σε μπουκάλι
 • Φίλτρο αυτόματου ταΐσματος του ζώου συντρόφου
 • image:Faq_148.png Αντικείμενο αφύπνισης ζώου συντρόφου
Personal tools