Απαιτήσεις Συστήματος

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Έκδοση του προγράμματος περιήγησης (Browser).

 1. Yπολογιστής με μνήμη τουλάχιστον 512MB
 2. Πληκτρολόγιο
 3. ποντίκι
 4. Σύνδεση με το Διαδίκτυο τουλάχιστον 512 Kbit / s
 5. Υποστήριξη για Adobe Flash Player 10 ή υψηλότερο
 6. Παρουσία του ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο τουλάχιστον 1GB


Πλήρης έκδοση (клиент).

 1. Υπολογιστής με μνήμη τουλάχιστον 1 GB
 2. Πληκτρολόγιο
 3. ποντίκι
 4. Σύνδεση με το Διαδίκτυο τουλάχιστον 128 kbit / s
 5. Υποστήριξη για Adobe Flash Player 10 ή υψηλότερο
 6. Παρουσία του ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο τουλάχιστον 2 GB
 7. Έκδοση Net.Framework 2,0
Personal tools