Αποδοτικότητα

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Αποδοτικότητα - είναι η κύρια μέθοδος με την οποία γίνετε ο Υπολογισμός σε PvP παιχνίδια.


Γενικές Διατάξεις

Το σύστημα απόδοσης θεωρεί βασικές ενέργειες, που κάνει κάθε παίκτης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού:

 1. Καθιερωμένη αποτελεσματικότητα
  • Ζημιά στον εχθρό.
  • Επιτυχής θεραπεία.
  • Η επιτυχής επιβολή των θετικών / αρνητικών ξορκιών.
  • Η χρήση των διαφόρων αναλώσιμων.
 2. Πρόσθετη αποτελεσματικότητα
  • Σκοτώνοντας τον εχθρό.
  • Εκτελέστε ειδική δράση, ανάλογα με τον τύπο του παιχνιδιού (πάρτε τη σημαία, κρατήστε τη σημαία, κλπ.)

Ο συνδυασμός αυτών των προϋποθέσεων μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τα παιχνίδια.

Σημειώσεις:

 • Επιτυχία είναι η ενέργεια η οποία αλλάζει την κατάσταση του σκοπού. Για παράδειγμα, η θεραπεία θεωρείται επιτυχής, εάν ο σκοπός έχει φτάσει ευκρινώς στη μέγιστη τιμή της υγείας, και μετά την θεραπεία έχει έρθει πλησιέστερα προς αυτό.
 • Οι υπολογισμοί για την αποτελεσματικότητα του συστήματος επηρεάζεται από το σκορ εξοπλισμού.

Επίδραση της ανταμοιβής

Κάθε αντιπροσωπευτική ενέργεια μετατρέπεται σε σήμειο του συστήματος υπολογισμού της αποδοτικότητας, οι οποίες, συμψηφίζονται στο τέλος του παιχνιδιού. Με αυτό τον τρόπο κατατάσσεται στην λίστα απόδοσης ο κάθε παίχτης.

Το ποσό των ανταμοιβών (σύμβολα) επηρεάζεται από:

 1. Την βαθμολογική κατάταξη του παίχτη.
 2. Το αποτέλεσμα του αγώνα. Η νικητήρια ομάδα παίρνει περισσότερα από την ηττημένη.

PvP/PvE Παιχνίδια

Personal tools