Θαυματοποιός

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Image:Magicians.png Θαυματοποίός είναι ένα επάγγελμα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Είναι σημαντικό και απαιτείται σε συνταγές. Το μόνο επάγγελμα που μπορεί να συλλέγει υγρά υλικά γήινα υλικά


Contents

Αναγνωριστικά

Επικεφαλής των Θαυματοποιών και το τραπέζι του

Image:Magician.png Image:Table2.png

Εργαλεία

 • Φλασκί
 • Image:Damned_Flask.JPG Καταραμένο Φλασκί
 • Image:Enchanted_Flask.JPG Μαγεμένο Φλασκί

Οι πόροι του Θαυματοποιού

Πράσινοι

 • Image:Magician1.png Πνεύμα της Γης
 • Image:Magician5.png Πνεύμα του Αέρα
 • Image:Magician9.png Πνεύμα του Νερού
 • Image:Magician15.png Πνεύμα της Φωτιάς

Μπλέ

 • Image:Magician2.png Δύναμη της Γης
 • Image:Magician6.png Δύναμη του Αέρα
 • Image:Magician12.png Δύναμη του Νερού
 • Image:Magician16.png Δύναμη της Φωτιάς

Χρυσοί

 • image:Эссенция земли.png Ουσία της Γης
 • image:Эссенция воздуха.png Ουσία του Αέρα
 • image:Эссенция воды.png Ουσία του Νερού
 • image:Эссенция огня.png Ουσία της Φωτιάς

Μώβ

 • image:Сущность земли.png Οντότητα της Γης
 • image:Сущность воздуха.png Οντότητα του Αέρα
 • image:Сущность воды.png Οντότητα του Νερού
 • image:Сущность огня.png Οντότητα της Φωτιάς

Περιοχή των πόρων

Πράσινοι: Μέσα Εδάφη, Νότιο Οχυρό, Δυτικά Εδάφη, Ανατολικά Εδάφη

Μπλε: Πράσινες σπηλιές, Θαλάσσιο Δάσος, Βόρεια Όρη, Παγωμένη Πόλη, Οροπέδιο του Παγετώνα

Χρυσοί: Όλες οι κόκκινες σπηλιές

Μωβ: Carawan Way: Στο Μονοπάτι και στο Ορυχείο


Τέχνες/Επαγγέλματα

Personal tools