Κανόνες και Ποινές

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Οι ακόλουθοι κανόνες και κανονισμοί αφορούν τα chat διαφημισης, κοντινούς, και σε ορισμένες περιπτώσεις, προσωπικό και φίλων.

Chat Συντεχνίας δεν ισχύει. Κάθε παίκτης καλειτε να συμμορφώνετε με αυτούς και άλλους κοινούς κανόνες της εθιμοτυπίας της συνομιλίας.


Contents

ΑΡΘΡΟ 1 - Ομιλία, Γλώσσα, και Συμπεριφορά

 1. Τα Ελληνικά και τα Αγγλικά είναι οι μόνες γλώσσες που επιτρέπονται σε Chat διαφήμισης και σε κοντινούς. Άλλες γλώσσες θα τιμωρούντε εάν γίνετε επαναλαμβανόμενη χρήση με τα κατάλληλα μέτρα.
 2. Τα παρακάτω υπόκειται σε τιμωρία:
  • Αισχρολογία
  • Ρατσιστικές δηλώσεις (συμπεριλαμβανομένης και της ιδιωτικής συνομιλίας)
  • Πολιτικά συνθήματα και δηλώσεις (συμπεριλαμβανομένου της ιδιωτικής συνομιλίας)
  • Λεκτική βία, συκοφαντία, δυσφήμιση των παικτών / συντεχνιών
  • Παρέκκλιση από παίκτη ή συντεχνία
  • Τα ονόματα που σχετίζονται με την υποκίνηση τρομοκρατίας, εθνοτικό ή θρησκευτικό μίσος.
  • Προκλήσεις
  • Συζητήσεις
  • Εξωτερικοί σύνδεσμοι (εκτός από προσθήκες εικόνων)
  • Πολλαπλές δημοσιεύσεις
  • Επαναλαμβανόμενες δημοσιεύσεις στοιχείων < 10 λεπτών.
  • Αναζήτηση συντεχνίας - μπορείτε να αναζητήσετε στο chat διαφήμισης για μία συντεχνία κάθε 20 λεπτά.


Ποινές1η ΒαθμίδαChat ban
2η ΒαθμίδαFυλακή
3η ΒαθμίδαAccount Ban

ΑΡΘΡΟ 2 - Χαρακτήρας, Ζώο σύντροφος και Ονόματα Συντεχνιών

 1. Μην χρησιμοποιείτε για ονόματα χαρακτήρων λέξεις που περιέχουν μη αποδεκτές λέξεις.
 2. Μην χρησιμοποιείτε για το ζώο σύντροφό σας ονόματα που περιέχουν μη αποδεκτές λέξεις.
 3. Μην χρησιμοποιείτε για ονόματα των συντεχνίών ονόματα που περιέχουν μη αποδεκτές λέξεις.
 4. Τα ακόλουθα είδη λέξεων είναι μη αποδεκτά:
  • Καταχρηστικά, σχετικά με τα ναρκωτικά-αλκοόλ, καθώς και σχετικά με το σεξ
  • Ταπεινωτικές, εξευτελιστικές και υβριστικές
  • Διασυνδέσεις με εξωτερικό υλικό
  • Διαφήμιση ξένων μέσων (ονόματα εταιρειών και πολυεθνικών)
  • Τα ονόματα που σχετίζονται με την υποκίνηση τρομοκρατίας, εθνοτικό ή θρησκευτικό μίσος.
  • Τα ονόματα που μπορούν να παραπλανήσουν σχετικά με το καθεστώς του χαρακτήρα (ei, συντονιστής, admin, κλπ).
  • Σκόπιμα νοθευμένα ονόματα διαχειριστών
  • Όνομα συντεχνιών παρόμοια με μια προυπάρχουσα συντεχνία (εκτός και εάν ο ιδρυτής της πρώτης συντεχνίας συμφωνεί με τη δημιουργία δεύτερης).
  • Τα ονόματα που μοιάζουν ή που ταιριάζουν με ονόματα admin / moderator


Ποινές1η ΒαθμίδαΦυλακή
2η ΒαθμίδαΔιαγραφή χαρακτήρα/συντεκνίας
3η ΒαθμίδαAccount Ban

ΑΡΘΡΟ 3- Δημοπρασίες

 1. Δεν μπορεί να ζητήσετε από έναν admin να αντιστρέψετε μια συναλλαγή δημοπρασίας.
 2. Η μεταφορά αντικειμένων μέσω της δημοπρασίας γίνετε με δική σας ευθύνη.


ΑΡΘΡΟ 4 - Συντονιστές

 1. Οι συντονιστές παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τους κανόνες συνομιλίας σε διαφήμισης / κοντινούς, και εφαρμόζουν τις κυρώσεις ανάλογα με την περίπτωση (οι συντονιστές δεν είναι υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουν σχετικά με τη διάρκεια των κυρώσεων).
 2. Τα προβλήματα που σχετίζονται με το παιχνίδι και τις παραβιάσεις κανόνων αποστέλλονται σε ιδιωτικές συζητήσεις των συντονιστών (με εικόνες).
 3. Είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια με αναζητήσεις.
 4. Οι οδηγίες των συντονιστών είναι άνευ όρων, χωρίς να ακολουθήσει αντίφαση.
 5. Απαγορεύονται οι συζητήσεις σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών.
 6. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να αμφισβητήθει μια απόφαση συντονιστή είναι μεσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gr@fragoria.com

ΑΡΘΡΟ 5 - Αναθεωρήσεις

 1. Κάθε τμήμα αυτών των κανόνων μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
Personal tools