Κοσμήματα

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Contents

Επισκόπηση

Τα κοσμήματα μπορούν να εισαχθούν σε 15 αντικείμενα, σε δαχτυλίδια, αποτροπείς, φυλαχτά,πουκάμισα και στα ρούχα. Τα όπλα και οι ασπίδες δεν δέχονται πετράδια. Για να εισάγουμε κοσμήματα πρέπει να ανοίξουμε τρύπες στα αντικείμενα. Υπάρχουν 7 γενιές κοσμημάτων.

Κανόνες τοποθέτησης

Τα κοσμήματα θα μπορούν να εισαχθούν σε αντικείμενα 60+. Το αντικείμενο πρεπεί να είναι αναβαθμισμένο από το +7 και πάνω. Για κάθε επίπεδο αναβάθμισης ανοίγει μία θέση για κόσμημα.

 1. Αναβαθμισμένο στο +7 = 1 θέση
 2. Αναβαθμισμένο στο +8 = 2 θέσεις
 3. Αναβαθμισμένο στο +9 = 3 θέσεις
 4. Αναβαθμισμένο στο +10 = 4 θέσεις
 5. Αναβαθμισμένο στο +11 = 5 θέσεις
 6. Αναβαθμισμένο στο +12 = 6 θέσεις

Για το άνοιγμα των θέσεων χρειάζεται τρυπάνι. Τα τρυπάνια είναι δύο :

 1. Image:τρυπανι πρασινο.jpg το πράσινο, που έχει ποσοστό επιτυχίας και
 2. Image:τρυπανι μπλε.jpg το μπλέ που έχει 100% επιτυχία.

Το μπλέ τρυπάνι το βρίσκουμε στην αγορά ενώ το πράσινο τρυπάνι το βρίσκουμε :

 1. Σε υπόγεια 50+.
 2. Σε ενδιάμεσο σέρβερ και δύσκολα υπόγεια. Στα δύσκολα υπόγεια πέφτουν από κάθε αφεντικό ενώ στα εύκολα υπόγεια πέφτουν από ένα αφεντικό.
 3. Από τα μπαούλα που κερδίζουμε σε PvE παιχνίδια.

Τρύπημα ρούχων

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ένα αντικείμενο να τρυπηθεί είναι να είναι επίπεδο +60 και να έχει αναβαθμιστεί τουλάχιστον στο +7. Για να τρυπήσετε ένα αντικείμενο επιλέγετε από τον σάκο σας το τρυπάνι και έπειτα το αντικείμενο που επιθυμείτε να τρυπήσετε.

Αναβάθμιση πετραδιών

Για να κάνετε ένα κόσμημα 2ης γενιάς πρέπει να έχετε τρία πετράδια της 1ης γενιάς. Αυτό γίνετε ακριβως όπως αναβαθμίζουμε τα ρούχα μας. Πατώντας αναβάθμιση,εκεί στην αναβάθμιση βάζουμε τα 3 κοσμήματα και πέρνουμε ένα κόσμημα 2ης γενιάς.Το ίδιο ακριβώς κάνουμε για πετράδια 2ης, 4ης,6ης και 7ης γενιάς. Τα πετράδια 3ης και 5ης γενιάς τα βρίσκουμε στο κατάστημα του βαρρώνου και του δούκα.

Image:Κοσμημα1.jpg


Τοποθέτηση/αφαίρεση κοσμημάτων σε αντικείμενα

Για να τοποθετήσετε/αφαιρέσετε ένα κόσμημα σε/από ένα αντικείμενο πηγαίνετε στην Αναβάθμιση αντικειμένων και επιλέγετε την καρτέλα τοποθέτηση πετραδιού. Στην συνέχεια επιλέγετε το αντικείμενο από τον χαρακτήρα σας και το κόσμημα από τον σάκο και κλικάρετε στην επιλογή "Εισάγετε". Με την ίδια λογική μπορείτε να εξάγετε και κοσμήματα που είναι ήδη τποθετημένα σε ένα αντικείμενο.

Image:κοσμημα2.jpg

Προσοχή!!! : εάν θέλετε να αυξήσετε/μειώσετε το επίπεδο ενός αντικειμένου που έχει κόσμημα επάνω του θα πρέπει πρώτα να αφαιρεθεί το κόσμημα, στην συνέχεια να το αυξήσετε/μειώσετε και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία να του τοποθετήσετε εκ νέου το κόσμημα.

 • Μόνο 5 κοσμήματα από κάθε χαρακτηριστικό μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε ρούχο.
 • Μόνο 1 κόσμημα από κάθε πετράδι αντίστασης μπορεί να τοποθετηθεί.

Έιδη πετραδιών

Υπάρχουν 7 είδη πετραδιών

 1. File:ANTOXIS.jpg‎ Αντοχής Το πετράδι αντοχής πρώτης γενιάς αυξάνει την αντοχή κατά ένα.
 2. File:DINAMIS.jpg‎ Δύναμης Το πετράδι δύναμης πρώτης γενιάς αυξάνει την δύναμη κατά ένα.
 3. File:EFUIAS.jpg‎ Ευφυίας Το πετράδι ευφυίας πρώτης γενιάς αυξάνει την ευφυία κατά ένα.
 4. File:PNEUMATOS.jpg‎Πνεύματος Το πετράδι πνεύματος πρώτης γενιάς αυξάνει το πνεύμα κατά ένα.
 5. File:EUKINISIA.jpg‎Ευκινησίας Το πετράδι ευκινησίας πρώτης γενιάς αυξάνει την ευκινησία κατά ένα.
 6. File:NEROU.jpg‎ Νερού Το πετράδι νερού πρώτης γενιάς αυξάνει την αντίσταση στην μαγεία φωτιάς κατά 0.3%.
 7. File:ZOIS.jpg‎ Ζωής Το πετράδι ζωής πρώτης γενιάς μειώνει την πιθανότητα κρίσιμου χτυπήματος στον χαρακτήρα κατά 0.18%.Η πιθανότητα κρίσημου χτυπήματος αυξήθηκε από μόνη της. (0.18%)
Personal tools