Πίνακας εμπειρίας

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Για ζώα συντρόφους

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει για κάθε επίπεδο τα εξής:

  • Τιμές εμπειρίας που πρέπει να συμπληρώσει το ζώο σύντροφος για να πάει στο επόμενο επίπεδο (στήλη "Τιμές εμπειρίας για το επόμενο επίπεδο")
  • Συνολική αξία εμπειρίας, που αντιπροσωπεύει το άθροισμα των τιμών (στήλη "Συνολική εμπειρία ενήλικων ζώων συντρόφων")
  • Τιμές που μετά από την χρήση φίλτρων επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη του ζώου συντρόφου (στήλη "Τα ζώα σύντροφοι μετά το τρέχον επίπεδο").

Για τον χαρακτήρα

Personal tools