Σάκος

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Contents

Σάκος

  • Το πλήκτρο του σάκου βρίσκετε στην λειτουργική μπάρα.
  • Η κάθε σελίδα του σάκου είναι χωρισμένη σε 24 θέσεις.
  • Στο κάτω δεξιά μέρος υπάρχει το εικονίδιο το οποίο πατώντας το ανοίγει το παράθυρο με Τα χρήματά μου και δείχνει ποσό χρυσό και σμαράγδια έχετε στον λογαριασμό σας.


Image:Мешок2.png

Σελίδες

  • Την 1 σελίδα την παίρνεις δωρεάν από την έναρξη του παιχνιδιού.
  • Την 2 σελίδα την αγοράζεις έναντι ενός χρυσού νομίσματος.
  • Οι επόμενες σελίδες είναι διαθέσιμες μόνο σε μηνιαία συνδρομή.
  • Σε περίπτωση που λήξει η μηνιαία συνδρομή όλα τα αντικείμενα που είναι στις σελίδες 3 και μετά σας αποστέλλονται μέσα από το Ταχυδρομείο.

Για να μεταφερθούν τα αντικείμενα από σελίδα σε σελίδα κάνεις κλικ επάνω τους και κρατώντας το πατημένο το μεταφέρεις στην σελίδα και την θέση που επιθυμείς.


Image:Рюкзак мясо.JPG

Χρήση Αντικειμένου

  • Για να φορέσεις ένα αντικείμενο που είναι αποθηκευμένο στον σάκο πρέπει να κάνεις κλικ επάνω του.
  • Για να πετάξεις κάτι από τον σάκο πρέπει πατώντας και κρατώντας πατημένο το κλικ να το μεταφέρεις εκτός του σάκου. Το αντικείμενο που πετάξατε εξαφανίζετε για πάντα. Μερικά πολύτιμα αντικείμενα (π.χ ζώο σύντροφος, βελτιωμένες πανοπλίες, κλπ) έχουν επιπλέον επιβεβαίωση απόρριψης. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζετε ειδικό παράθυρο μέσα στο οποίο πρέπει να γράψετε την λέξη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ».

Image:Удаление2.png

Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζετε ειδικό παράθυρο μέσα στο οποίο πρέπει να γράψετε την λέξη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ».

Bλέπε επίσης

Personal tools