Συμμαχίες

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Contents

Γενικές πληροφορίες

Οι Συμμαχίες είναι συνενώσεις συντεχνιών από έναν η διάφορους servers. Με την δημιουργία της συμμαχίας, Θα ανοίξει μία ξεχωριστή τοποθεσία με:

Εδάφη κάστρου

Τράπεζα

Αποθήκη για αποθήκευση αντικειμένων και πόρων, ή την μεταφορά αυτών μεταξύ των servers

Κρεμλίνο το κύριο κτίριο

Ακόμα, το Chat συμμαχίας συμμαχίας θα ενεργοποιηθεί, και μία νέα λειτουργεία πολέμου θα είναι διαθέσιμη - λειτουργεία συμμαχίας.

Δημιουργία συμμαχίας

Για να δημιουργήσετε μία συμμαχία, χρειάζονται τα ακόλουθα:

 1. 5 συντεχνίες από οποιονδήποτε server.
 2. Πόροι από κάθε συντεχνία:
  1. 5000 x Μίθριλ
  2. 4500 x Οντότητα της Ζωής
  3. 4500 x Περγαμηνή
  4. 4500 x Οντότητα του Αέρα
 3. Σύμφωνο δημιουργίας συμμαχίας από μία συντεχνία.

Το Σύμφωνο Δημιουργίας Συμμαχίας πωλείται από το NPC Svyat στην Fragotown ( συντ.: -18/-30). Η τιμή του συμφώνου είναι 100,000 σμαράγδια. Το σύμφωνο πρέπει να αγοραστεί από έναν Αρχηγό Συντεχνίας, ο οποίος θα δημιουργήσει μία συμμαχία - άλλοι χαρακτήρες δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Μετά την αγορά, ο αρχηγός της συντεχνίας πρέπει να κάνει κλικ στο σύμφωνο, και μία ειδική φόρμα θα ανοίξει.


Στο πάνω μέρος της φόρμας, δηλώστε το όνομα της συμμαχίας. Για να αλλάξετε το όνομα, μπορείτε να πατήσετε το "Re-name". Η αλλαγή ονόματος συντεχνίας είναι διαθέσιμη μόνο μία φορά.

Για να καλέσετε άλλες συντεχνίες στην συμμαχία, σημαδέψτε έναν αρχηγό συντεχνίας, ή διαλέξτε τον/την από την λίστα χαρακτήρων και πατήστε στο Υπογραφή στο σύμφωνο δημιουργίας συμμαχίας. Ο αρχηγός της προσκαλούμενης συντεχνίας θα δει μία ειδική φόρμα για να επιβεβαιώσει την είσοδο στο πάνω μέρος της οθόνης. Μόλις το σύμφωνο υπογραφεί, οι πόροι θα φύγουν από αυτόν τον αρχηγό συντεχνίας. Γι'αυτο, οι πόροι θα πρέπει να είναι ήδη στον σάκο του αρχηγού της συντεχνίας πριν υπογράψει.

Μόλις το σύμφωνο υπογραφεί από τους αρχηγούς πέντε συντεχνιών, η συμμαχία υφίσταται και το σύμφωνο θα κλείσει.

Μετά την δημιουργία της συμμαχίας, οι θέσεις θα καθοριστούν ωσ εξής:

 1. Ο Μέγας Άρχοντας είναι ο πρώτος αρχηγός συντεχνίας που υπέγραψε το σύμφωνο δημιουργίας συμμαχίας.
 2. Αξιωματικός είναι ο αρχηγός συντεχνίας που προσκλήθηκε από τον Μέγα Άρχοντα.
 3. Τακτικά μέλη είναι τα μέλη των συντεχνιών που εισήλθαν στην συμμαχία.

Ανάλογα με την θέση, τα μέλη της συμμαχίας θα έχουν διάφορα προνόμια και δικαιώματα.

Αν μία συντεχνία που ανήκει ήδη σε μία συμμαχία κάνει αλλαγή αρχηγού, τότε ο νέος αρχηγός της συντεχνίας γίνεται αυτομάτως αξιωματικός. Ο Μέγας Άρχοντας μπορεί επίσης να μεταφέρει την συντεχνία του σε άλλον χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση, ο Μέγας Άρχοντας παραμένει η κεφαλή της συμμαχίας, και ο νέος αρχηγός της συντεχνίας θα γίνει αξιωματικός.

Σημείωση: Ο Μέγας Άρχοντας δεν μπορεί να εκδιωχθεί, απομακρυνθεί ή μεταφερθεί σε άλλον server. Η δημιουργία συμμαχίας με λιγότερες από 5 συντεχνίες είναι αδύνατη, και οι επιπλέον συντεχνίες μπορούν να προστεθούν μόνο μετά την δημιουργία της συμμαχίας.

Διαχείριση συμμαχίας

Η οθόνη διαχείρισης της συμμαχίας ανοίγει από ένα κουμπί στο πάνελ λειτουργιών. Τα πολλαπλά πεδία σε αυτή την σελίδα είναι διαθέσιμα στα μέλη της συμμαχίας ανάλογα με την θέση τους. Μέσω αυτής της οθόνης τα μέλη μπορούν να προσκαλέσουν και να απομακρύνουν συντεχνίες, να ψηφίσουν για τον Μέγα Άρχοντα, να πολεμήσουν, και να ωλέπυν το ημερολόγιο.

Πρόσκληση σε συμμαχία

Μετά την δημιουργία της συμμαχίας, ο Μέγας Άρχοντας μπορεί να προσκαλέσει άλλες συντεχνίες στην συμμαχία. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός των συντεχνιών που μπορούν να συμμαχήσουν, αλλά η τιμή για κάθε επιπλέον συντεχνία θα αυξάνεται.

Οι πόροι για κάθε επιπλέον συντεχνία από την 6η και μετά είναι:

 1. 10000 x Μίθριλ
 2. 9000 x Οντότητα της Ζωής
 3. 9000 x Περγαμηνή
 4. 9000 x Οντότητα του Αέρα

Η πρόσκληση στην συμμαχία περνάει από δύο φάσεις: Αίτηση και ψηφοφορία.

Αίτηση

Η φάση της Αίτησης στην συμμαχία γίνεται από τον Μέγα Άρχοντα μέσω ενός ειδικού κουμπιού στην Κοινωνία. Όταν κλικάρετε το κουμπί της συμμαχίας, ένα επιπλέον παράθυρο ανοίγει όπου μπορείτε να δείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όνομα της Συμμαχίας
 • Επίπεδο του Κρεμλίνου
 • Αριθμός συντεχνιών
 • Περιγραφή της Συμμαχίας
 • Κόστος ένταξης

Αφού διαλέξετε την συμμαχία από την λίστα, και έχοντας τους κατάλληλους πόρους στον σάκο, ο αρχηγός της συντεχνίας μπορεί να πατήσει το "Αίτηση". Έπειτα, η συντεχνία περνάει στο στάδιο της ψηφοφορίας.

Ψηφοφορία

Για να γίνει η ψηφοφορία για να ενταχθεί μία συντεχνία στην συμμαχία, ο Μέγας Άρχοντας και οι αξιωματικοί πρέπει να ανοίξουν την οθόνη διαχείρισης συμμαχίας, και να πατήσουν στις Αποφάσεις, και μετά Αιτήσεις.

Η οθόνη ψηφοφορίας θα ανοίξει, και εκεί τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν "υπέρ" ή "κατά". Για να μπει η συντεχνία στην συμμαχία πρέπει, το 75% να ψηφίσει "υπέρ".

 • Μετά από κάποιο ορισμένο χρόνο αν η ψηφοφορία δεν καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα, θα απορριφθεί.
 • Αν η ψηφοφορία είναι επιτυχημένη και τελειώσει μέσα στον κατάλληλο χρόνο, τότε οι πόροι θα αφαιρεθούν από τον αρχηγό της συντεχνίας και η συντεχνία του θα εισχωρήσει στην συμμαχία.

Απομάκρυνση από την συμμαχία

<html><img src="http://wiki.fragoria.ru/images/0/0e/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg"/></html>

Η απομάκρυνση μιας συντεχνίας από την συμμαχία μπορεί να γίνει μέσω ψηφοφορίας.

Πριν από την ψηφοφορία ένας αξιωματικός ή ο Μέγας Άρχοντας πρέπει να κηρύξει μία συντεχνία προς αποχώρηση από την συμμαχία. Αυτή η συντεχνία δεν μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία. Η ψηφοφορία γίνεται πατώντας στις Αποφάσεις, και μετά Δομή. Στο παράθυρο που είναι ανοιχτό, επιλέξτε την συντεχνία και πατήστε Προτείνετε για απομάκρυνση. Η οθόνη ψηφοφορίας θα ανοίξει, και εκεί οι σύμμαχοι θα πρέπει να ψηφίσουν "υπέρ" ή "κατά". για να επιτευχθεί η απομάκρυνση, απαιτείται το 75% των ψήφων.

 • Αν μετά από έναν ορισμένο χρόνο η ψηφοφορία δεν καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα, η ψηφοφορία θα ακυρωθεί.
 • Αν η ψηφοφορία είναι επιτυχημένη και τελειώσει μέσα στον ορισμένο χρόνο, τότε η συντεχνία θα απομακρυνθεί.

Eκλογή του Μέγα Άρχοντα

Η συμμαχία έχει τον Μέγα Άρχοντα αμέσως μετά την δημιουργία της, μπορείτε όμως να εκλεξετε διαφορετικό άρχοντα. Οι εκλογές έχουν δύο φάσεις: ψηφοφορία για να ξεκινήσει μία εκλογή, ψηφοφορία για τους υποψήφιους.

Ψηφοφορία για εκλογές

Ο τρέχων Μέγας άρχοντας ή ένας αξιωματικός πρέπει να προτείνει επανεκλογή για να ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας. Αυτό γίνεται από το μενού File:alliance.jpg -> Αποφάσεις, -> Εκλογές και πατάτε το κουμπί Κηρύξτε εκλογές. Μετά από αυτό θα αρχίσει αντίστροφη μέτρηση και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι αξιωματικοί και ο Μέγας Άρχοντας πρέπει να ψηφίσουν "υπέρ" ή "κατά" των επανεκλογών. Για την επιτυχή πρόταση για επανεκλογή χρειάζεται το 75% των ψήφων.

 • Μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και ψήφων που δεν κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα, η ψηφοφορία θα αποτύχει. Για επόμενες εκλογές πρέπει να περιμένετε μια εβδομάδα.
 • Αν η ψηφοφορία είναι επιτυχής και τελειώσει εγκαίρως, θα ξεκινήσει το επόμενο βήμα.

Ψηφοφορία υποψηφίων

Κάθε Αξιωματικός και ο τρέχον Μέγας Άρχοντας μπορεί να θέσει τη δική του υποψηφιότητα για επανεκλογή, κάνοντας κλικ στο προτείνετε τον εαυτό σας στην φόρμα της ψηφοφορίας. Ή μπορεί να ψηφίσει για κάποιον ήδη δηλωμένο υποψήφιο. Για επιτυχή ψηφοφορία εκλογής χρειάζεται το 75% των ψήφων.


 • Αν δεν συγκεντρωθούν οι απαιτούμενοι ψήφοι μέχρι το τέλος του χρόνου ψηφοφορίας, η ψηφοφορία θεωρείται αποτυχημένη. Η επόμενη ψηφοφορία μπορεί να ξεκινήσει σε μια εβδομάδα.
 • Αν η ψηφοφορία είναι επιτυχής και ολοκληρωθεί εγκαίρως θα διοριστεί ο νέος Μέγας Άρχοντας

Φόροι

Ο Μέγας Άρχοντας μπορεί να ορίσει το ύψος τη φορολογίας. Για να το κάνει αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσει μία ειδική φόρμα.

Οι φόροι ορίζονται ως ένα ποσοστό από ότι πέρνει ένα οποιοδήποτε μέλος της συμμαχίας. Οι φόροι παρακρατούνται από της ακόλουθες πηγές:

 • Συλλογή μωβ πόρων. Ο φόρος παρακρατείται την στιγμή που μαζεύεται ο πόρος.
 • Σύμβολα του διοικητή. Ο φόρος παρακρατείται την στιγμή που παίρνετε τα σύμβολα από τα παιχνίδια.
 • Χρυσά νομίσματα. Ο φόρος παρακρατείται την στιγμή που παίρνετε τον χρυσό από τις καθημερινές αποστολές.

Το ύψος του φόρου μπορεί να οριστεί και στο 0. σε αυτή την περίπτωση, οι πόροι τα σύμβολα και τα νομίσματα μπορούν να δοθούν στην τράπεζα και την αποθήκη εθελοντικά.

Το ύψος του φόρου μπορεί να αλλάζει μία φορά την μέρα.

Δύναμη

Μέσω του μενού Δύναμη οποιοδήποτε μέλος της συμμαχίας μπορεί να αποχωρήσει, πατώντας στο ειδικό κουμπί. Επίσης, εδώ μπορείτε να δείτε τον αριθμό των συμμετεχόντων από την κάθε συντεχνία.

Σχετικά με την συμμαχία

Εδώ ο Μέγας Άρχοντας μπορεί να γράψει μία περιγραφή της συμμαχίας, οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία που θέλει να βλέπουν τα μέλη της συμμαχίας και επίσης για τους χαρακτήρες μέσω της κοινωνίας.

Ημερολόγιο

Файл:Журнал.jpg

Στο ημερολόγιο ο Μέγας Άρχοντας και οι αξιωματικοί μπορούν να βλέπουν τις οποιες βασικές αλλαγές στην συμμαχία:

 • Ψηφοφορίες.
 • Ψηφοφορία αιτήσεων.
 • Φόροι
 • Κτλ.

Εδάφη κάστρου

Τα εδάφη της συμμαχίας είναι μια τοποθεσία σε ενδιάμεσο server, η οποία εμφανίζεται μετά την δημιουργία της συμμαχίας.

Για να εισέλθετε στο συμμαχικό έδαφος, κλικάρετε πάνω στη πέτρα τηλεμεταφοράς της συμμαχίας, η οποία είναι τοποθετημένη στο κέντρο της Fragotown, (συντ: -22/-27). Θα ανοίξει ένα μενού με τη λίστα όλων των συμμαχιών του Fragoria. Επιλέξτε την συμμαχία σας και θα τηλεμεταφερθείτε στο ανάλογο συμμαχικό έδαφος.

Στην βορειοανατολική περιοχή βρίσκονται τα τρία πιο σημαντικά κτίρια του χάρτη: το Κρεμλίνο, η Τράπεζα και η Αποθήκη.

Τα συμμαχικά εδάφη είναι προσβάσιμα σε όλους είτε ανήκουν σε μια συμμαχία είτε όχι. Το έδαφος είναι PvP περιοχή. Οι κατασκευές (κτίρια και οχυρώσεις) δεν μπορούν να δεχτούν επίθεση σε αυτή τη φάση.

Κατά την διάρκεια που δύο συμμαχίες πλειοδοτήσουν για πόλεμο αναμεταξύ του, τα εδάφη αυτών των δύο θα είναι απρόσιτα για αυτές τις δύο συμμαχίες μόνο, κατά τη διάρκεια της φάσης του πραγματικού πολέμου Σάββατο, Δευτέρα.


Πλαϊνή είσοδος

Αυτό το κρυφό πέρασμα έχει σχεδιαστεί για διακριτική είσοδο στο κύριο μέρος του συμμαχικού εδάφους κατά την διάρκεια ενός πολέμου.

NPC

 • Ο Κυβερνήτης βρίσκετε στα εδάφη του κάστρου ( συντ.: -91,-230). Μια φορά την μέρα δίνει σε κάθε μέλος της συμμαχίας ένα ασημένιο σεντούκι. Αν ο χαρακτήρας συλλέξει αυτά τα σεντούκια για 6 συνεχόμενες μέρες, τότε την 7η μέρα θα λάβει χρυσό σεντούκι.

Κρεμλίνο

Είναι το κύριο κτίριο της συμμαχίας. Το επίπεδο βελτίωσης θα ωφελήσει όλες τις κατασκευές της συμμαχίας από 1% έως 20%. Μόνο ο Μέγας Άρχοντας μπορεί να βελτιώσει όλα τα κτίρια και να τις οχυρώσεις.

Το παράθυρο του Κρεμλίνου δείχνει 2 κύριες καρτέλες, Παραγωγή και Φρούριο.

Η επόμενη στήλη δείχνει τους διαθέσιμους πόρους της Αποθήκης, καθώς και τα σύμβολα του διοικητή και τα χρυσά νομίσματα που είναι αποθηκευμένα στην Τράπεζα. Εάν το απαιτούμενο ποσό των πόρων που απαιτούνται για την επισκευή, αναβάθμιση, κατασκευή δεν είναι διαθέσιμα, το συγκεκριμένο υλικό θα υπογραμμίζετε με κόκκινο.

Η τελευταία στήλη του παραθύρου υποδεικνύει το ποσό των παπύρων που έχουν κατασκευαστεί / αποθηκευτεί στην αποθήκη.

Φρούριο

Αυτή η ενότητα περιέχει επιλογές για επισκευή και αναβάθμιση κτιρίων και οχυρώσεων.


Βελτιώσεις

Βελτιώνοντας τα κτίρια και τις κατασκευές οχυρώσεων αυξάνετε την αντοχή τους. Αυτή τη λειτουργία μπορεί να την κάνει μόνο ο Μέγας Άρχοντας.


Το κόστος των βελτιώσεων είναι το ίδιο για όλα τα κτίρια και τις κατασκευές οχυρώσεων εκτός από τα τοίχοι. Τα τοίχοι κοστίζουν 6 φορές λιγότερο από τις άλλες κατασκευές.

Αντοχή

Η αντοχή του κτιρίου ή του οχυρού φαίνετε στο avatar της εκάστοτε κατασκευής. Η κατάσταση της ανθεκτικότητας μπορεί επίσης να αναγνωριστεί από το χρώμα που φέρουν οι κεφαλίδες των ονομάτων.

 • Πράσινη κεφαλίδα - Εάν η ανθεκτικότητα του κτιρίου είναι 90% και πάνω
 • Κίτρινη κεφαλίδα - Εάν η ανθεκτικότητα του κτιρίου είναι μεταξύ 75% - 89%.
 • Ροζ κεφαλίδα - Εάν η ανθεκτικότητα του κτιρίου είναι μεταξύ 50% - 74%.
 • Κόκκινη Κεφαλίδα - Εάν η ανθεκτικότητα του κτιρίου είναι μεταξύ 25% - 49%.
 • Γκρί Κεφαλίδα - Εάν η ανθεκτικότητα του κτιρίου είναι μεταξύ 10 - 24%.

Η αντοχή των κτιρίων μπορεί να πέσει κάτω από το 10%. Οι κατασκευές των οχυρώσεων όμως μπορούν να πέσουν κάτω του 10% (γκρί κεφαλίδα) και θα καταστραφούν ολοσχερώς εάν η αντοχή τους φτάσει στο 0.

Το παράθυρο του Κρεμλίνου δείχνει την ανθεκτικότητα όλων των κτιρίων συγκεκριμένου τύπου, που είναι τοποθετημένα στον χάρτη. Η προσπάθεια "Επισκευής" μιας κατασκευής σημαίνει ότι θα πρέπει να επισκευαστούν όλες οι κατασκευές ιδίου τύπου που βρίσκονται στον χάρτη.

Παραγωγή

Η παραγωγή περιλαμβάνει την κατασκευή παπύρων οχυρώσεων και όπλων που είναι αποθηκευμένα στην ειδική τράπεζα.

Για να παράγετε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, ανοίξτε την καρτέλα των Όπλων ή οχύρωση κάτω από την "Παραγωγή" και επιλέξτε το αντικείμενο.

Πέραν των πόρων που απαιτούνται για την κατασκευή, τα επονομαζόμενα τέλη είναι επίσης αναγκαία. Διαφορετικά αντικείμενα οχυρώσεων ή πυροβολικού απαιτούν διαφορετικό ποσό τελών.

 • Τοίχος- 1 χρέωση.
 • Πύλη- 5 χρεώσεις.
 • Πύργος- 5 χρεώσεις.
 • Πολιορκητικός Κριός - 10 χρεώσεις.
 • Καταπέλτης- 10 χρεώσεις.

Το μέγιστο που μπορεί να κρατήσει η μπάρα χρέωσης είναι 10. Εάν το απαιτούμενο ποσό είναι μικρότερο, μπορεί να ξαναγεμίσει. Σε αυτή την περίπτωση, θα εμφανιστεί το κουμπί "Ξαναγέμισμα" για να γεμίσει η μπάρα χρέωσης.

Το "Ξαναγέμισμα χρεώσεων" απαιτεί:

 • 1 Χρυσό νόμισμα
 • 1 Σύμβολο του Διοικητή
 • 4 Περγαμηνή
 • 5 Μίθριλ

Η μπάρα ξαναγεμίζει αυτόματα κάθε μέρα στις 00:00 ώρα server. Οι πάπυροι των οχυρώσεων παρέχουν επιπρόσθετη άμυνα.

Οχυρώσεις

Για να εγκαταστήσετε κατασκευές οχυρώσεων

 1. Κλικάρετε τον πάπυρο από τον σάκο.
 2. Μετακινήστε τον κέρσορα στην τοποθεσία που θέλετε να χτίσετε.
 3. Ο κέρσορας θα κάνει προεπισκόπηση σε πλεγματοποιημένα κελία στο μέγεθος της κατασκευής. Πράσινα πλεγματοποιημένα κελιά υποδεικνύουν ότι το κτίριο μπορεί να κατασκευαστεί στον συγκεκριμένο σημείο ενώ το κόκκινο χρώμα υποδεικνύει ότι η περιοχή δεν είναι κατάλληλη για χτίσιμο.
 4. Αφού επιβεβαιώσετε την περιοχή, κλικάρετε πάνω της. Μια μπάρα προόδου θα εμφανιστεί και θα ξεκινήσει η διαδικασία χτισίματος.

Δομή Οχυρώσεων:

 • Τοίχος:

- 1 μέγεθος κελιού.

- Τα τοίχοι μπορούν να εγκατασταθούν με ένα ειδικό τρόπο, εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας πάπυρος στο σάκο: κλικάρετε τον πάπυρο, μετά κρατείστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού και μετακινείστε το πάνω στην επιλεγμένη περιοχή με οριζόντια κατεύθυνση, θα εγκαθιστά συνεχόμενα τοίχοι σε συνεχόμενα κελιά ίσα με το αριθμό των παπύρων που υπάρχουν στον σάκο.

- Τα τοίχοι είναι εντελώς αδιάβατα.

 • Πύλη:


- Δύο τύποι : Οριζόντια και κάθετη διάταξη.

- Καταλαμβάνει 6 κελία τόσο οριζόντια όσο και κάθετα.

- Είσοδος μόνο για τα μέλη της συμμαχίας.

 • Πύργοι:


- Έχουν μέγεθος 2x2 κελιά.

- Εντελώς απροσπέραστοι.

- Οι πύργοι προκαλούν ζημιά από 1,000 έως 20,000, ανεξαρτήτως επιπέδου βελτώσης.

- Εμβέλεια επίθεσης - 10 κελιά.

Εγκατεστημένες κατασκευές μπορούν να μετακινηθούν. Μια επιλογή μετακίνηση θα εμφανιστεί δίπλα από το avatar της κατασκευής. Κλικάρετε επάνω στο κουμπί, ο κέρσορας μετακίλυσης θα εμφανιστεί σε διπλανή τοποθεσία της κατασκευής που θα σας επιτρέπει να το επανατοποθετήσετε.

Συστατικά Πάπυρου:

Κατασκευή Οχύρωσης Συστατικά
Τοίχος 333 Χρυσά νομίσματα 166 Σύμβολα του Διοικητή 25 Μετάξι 25 Ρόδιο 25 Οντότητα της Γης 25 Κρυστάλλινη Γούνα
Πύργος και η Πύλη 2000 Χρυσά νομίσματα 1000 Σύμβολα του Διοικητή 150 Μετάξι 150 Ρόδιο 150 Οντότητα της Γης 150 Κρυστάλλινη Γούνα

Κατασκευές Πυροβολικού

Αυτές οι κατασκευές λειτουργούν για να καταστρέφουν τις αμυντικές κατασκευές του αντιπάλου (Οχυρώσεις) και κτίρια κατά την διάρκεια του πολέμου. Αυτά είναι 2 τύποι κατασκευών πυροβολικού: Πολιορκητικός Κριός και Καταπέλτης. Επιπλέον, οι Αλχημιστές μπορούν να κατασκευάσουν μοβ βόμβες και να τις χρησιμοποιήσουν εναντίον των αμυντικών κατασκευών του αντιπάλου.


File:Production.ram.png

Πολιορκητικός Κριός

Αυτός είναι ένας ειδικός Πολιορκητικός Κριός από αυτούς που κατασκευάζονται στα Ιερά. Οι διαφορές είναι οι εξείς:

 • O Πολιορκητικός Κριός και ο πάπυρος του δεν έχουν διάρκεια ζωής.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συμμαχικό έδαφος.

Χαρακτηριστικά:

 • Ζωή: 7 200 000
 • Ζημιά: 270
 • Εμβέλεια: 2 κελιά
 • Συστατικά Κατασκευής:
 1. Ρόδιο x 120
 2. Μετάξι x 120
 3. Οντότητα της Γης x 120
 4. Κρυστάλλινη γούνα x 120

Καταπέλτης

Χαρακτηριστικά:

 • Ζωή: 1 500 000
 • Ζημιά: 140
 • Εμβέλεια: 10 κελιά
 • Συστατικά Κατασκευής:
 1. Ρόδιο x 100
 2. Μετάξι x 100
 3. Οντότητα της Γης x 30
 4. Κρυστάλλινη γούνα x 30

Βόμβες

Κατασκευάζετε από συνταγές που μπορούν να βρεθούν στον NPC στα Ιερά. Μόνο η μοβ συνταγή είναι αποτελεσματική. Προκαλεί ζημιά ίση με 64 εναντίον εχθρικών οχυρώσεων και κτιρίων.

Τράπεζα

File:AllianceBank.png

Η Τράπεζα έχει σχεδιαστεί για να

 • Αποθηκεύονται αντικείμενα
 • Αποθηκεύονται χρυσά νομίσματα
 • Αποθηκεύονται σύμβολα του Διοικητή

Τα αριθμημένα πεδία στο πάνω μέρος είναι οι σελίδες της τράπεζας. Τα εικονίδια που είναι στην κάθετη διάταξη στην δεξιά πλευρά είναι όσα έχουν χαρακτηριστεί ως αγαπημένα.

Τα χρυσά νομίσματα και τα σύμβολα συλλέγονται στην τράπεζα με δύο τρόπους:

 1. Με την μορφή του Φόρου.
 2. Με εθελοντικές συνεισφορές. Για να καταθέσετε χρυσό και σύμβολα, υπάρχει ειδικό εικονίδιο στο κάτω μέρος του παραθύρου που σας επιτρέπει να καθορίσετε τον αριθμό τόσο του χρυσού όσο και των συμβόλων που θέλετε να καταθέσετε. Παρόλα αυτά, η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού είτε χρυσού είτε συμβόλων δεν είναι εφικτή.


Δικαιώματα

Στην κάτω γωνία της φόρμας, υπάρχει ένα κουμπί με το σύμβολο του ήλιου. Ανοίγει ένα παράθυρο για τη διαχείριση των δικαιωμάτων.


File:Alliancerights.png

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ των αξιωματικών και των ηγετών.

Ημερολόγιο

Θα εμφανιστεί ένα αρχείο με κάθε χρυσό και κάθε σύμβολο που έχει κατατεθεί: με το όνομα του μέλους και το ποσό συνεισφοράς του. Το εικονίδιο λεπτομέρεια θα εμφανίσει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις καταθέσεις και ιστορικό χρήσης των πόρων της τράπεζας ταξινομημένες χρονικά από τις παλαιότερες στις νεότερες.

Αποθήκη

Η αποθήκη έχει σχεδιαστεί για να:

 • Αποθηκεύονται πόροι.
 • Αποθηκεύονται πάπυροι.

Οι πόροι μπορούν να αποθηκευτούν στην αποθήκη με 2 τρόπους:

 1. Με την μορφή του Φόρου.
 2. Με εθελοντικές συνεισφορές. Για να καταθέσετε πόρους, επιλέξτε τους πόρους στον σάκο ή συρετε τους στα πεδία της αποθήκης. Ένα μήνυμα θα εμφανιστεί που θα σας ζητά να προσδιορίσετε το ποσό της κατάθεσης.

Τα οριζόντια αριθμημένα πεδία στο πάνω μέρος είναι οι σελίδες. Τα κάθετα πεδία στην δεξιά πλευρά είναι φίλτρα επιλογών: Πόροι και Πάπυροι.
Διαχείρηση

Ένα κουμπί με την μορφή του ήλιου στο χαμηλότερο σημείο του περιθωρίου δίνει πρόσβαση στα σελίδα των δικαιωμάτων.

Μόνο ο Μέγας Άρχοντας μπορεί να ορίσει τα δικαιώματα των αξιωματικών.Ημερολόγιο

Το κουμπί του Ημερολογίου στην πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου, δείχνει μια λίστα με τις συνεισφορές των συντεχνιών και το ποσό των πόρων και πάπυρων που συνεισφέρθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες του ημερολογίου, στην επιλογή περισσότερα θα εμφανίσει όλα όσα έχουν κατατεθεί ή χρησιμοποιηθεί. Το ιστορικό είναι ταξινομημένο από την παλαιότερη στην νεότερη εγγραφή.

Πόλεμος

Πόλεμος - Κατάσταση σύγκρουσης μεταξύ δύο συμμαχιών και ένα μέσο για τους παίχτες προκειμένου να επιτεθούν σε εχθρικά συμμαχικά εδάφη, να καταστρέψουν οχυρώσεις, να κατεδαφίσουν κτίρια και να λεηλατίσουν τις περιουσίες τους.

Ο πόλεμος συνιστάται από 3 φάσεις: Δημοπρασία, Αρχή και Μάχη.

Δημοπρασία

Δημοπρασία - αυτή η φάση αξιολογεί την πολεμική κατάσταση των 2 συμμαχιών. Όπως προϊδεάζει και το όνομα, αυτό γίνετε μέσω της δημοπρασίας και τοποθετούνται ποσοστά για πόλεμο με τις επιλεγμένες συμμαχίες.

Όροι της Δημοπρασίας

Αυτή η φάση γίνετε κάθε Κυριακή μεταξύ 0:00 και 23:59.

Μόνο ο Μέγας Άρχοντας της συμμαχίας μπορεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία. Για να ξεκινήσει η δημοπρασία, μπαίνετε στο μενού διαχείρισης και επιλέγετε το παράθυρο που λέει Πόλεμος. Η ακόλουθη εικόνα θα είναι μια λίστα από όλους τους εγγεγραμμένους στον πόλεμο και τρέχον ποσοστά εάν πολεμήσετε μαζί τους.

Οι προσφορές είναι με χρυσά νομίσματα. Τα χρυσά νομίσματα για τις δημοπρασίες θα λαμβάνονται από την Τράπεζα της Συμμαχίας.

Η Δημοπρασία υπόκειται στους κάτωθι κανόνες:

 1. Τιμή έναρξης : 100 χρυσά νομίσματα.
 2. Προσφορά: 100 χρυσά νομίσματα.
 3. Όταν κάνετε μια προσφορά σε αντίπαλη συμμαχία:
  1. Η ελάχιστη προσφορά σε επιλεγμένη Συμμαχία αυξάνεται.
  2. Η ελάχιστη προσφορά της συμμαχίας του παίχτη αυξάνεται.
  3. Καθ' όσον χρόνο δεν αυξηθεί η προσφορά πολέμου της επιλεγμένης συμμαχίας ή δεν υπάρχουν προσφορές από τους παίχτες της συμμαχίας, τότε δεν μπορούν να εισαχθούν νέες προσφορές.
 4. Όταν υπάρχει προσφορά στην δική σας συμμαχία:
  1. Η συμμαχία σας μπορεί να κάνει προσφορά.
  2. Η ελάχιστη προσφορά της συμμαχίας σας αυξάνεται.
  3. Το ποσό της προσφορά που τοποθετείται από την συμμαχία σας σε άλλη συμμαχία αυξάνεται.

Η συμμαχία με την οποία θα πολεμήσετε καθορίζετε από την μέγιστη προσφορά που θα ορίσει η συμμαχία σας.

Στην περίπτωση που δεν γίνει καμία προσφορά, ο πόλεμος δεν θα πραγματοποιηθεί.

Ξέσπασμα του Πολέμου

Η φάση αυτή καθορίζει το μέγεθος των λύτρων, τα οποία προσφέρει μια συμμαχία στην αντίπαλη προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος. Τα λύτρα μπορούν να προσφερθούν από οποιαδήποτε μαχόμενη συμμαχία.

Η φάση τρέχει κάθε Κυριακή μεταξύ 21:00 και 23:59

Για να προσδιορίσετε τα λύτρα πρέπει να ανοίξετε το μενού του πολέμου στην επιλογή της συμμαχίαςImage:Συμμαχιες1.GIF.Το παράθυρο αυτό δείχνει την αντίπαλη συμμαχία και το κύριο μέρους χωρίζεται σε θέσεις για τους όρους των λύτρων και την ποσότητα. Στο κάτω μέρος, υπάρχει μια επιλογή Απαιτούμενα λύτρα. Ορίστε το μέγεθος των λύτρων μόνο μια φορά.

Μάχη

Κύρια Φάση - 2 αντίπαλες συμμαχίες θα πολεμήσουν για την κυριαρχία. Αυτή η Φάση διαρκεί από 00:00 μέχρι 23:59, Δευτέρα και Σάββατο.

Η συμμαχία μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο οριστικά εάν ο αρχηγός της συμμαχίας πληρώσει τα λύτρα από την προηγούμενη φάση.

Η μάχη μπορεί να διαιρεθεί σε 3 στάδια:

 1. Από 23:00 έως 11:59. Η ζημιά από τα όπλα είναι μειωμένη κατά 90%.
 2. Από 12:00 έως 17:59. Η ζημιά από τα όπλα είναι μειωμένη κατά 50%.
 3. Από 18:00 έως 22:59. Η ζημιά από τα όπλα είναι στο 100%.

Μόνο τα μέλη της συμμαχίας μπορούν να εισέλθουν στα Εδάφη του Κάστρου κατά την διάρκεια αυτής της Φάσης. Στην περιοχή λειτουργεί λειτουργία κατάσταση Συμμαχίας.

Ο κύριος Στόχος είναι η καταστροφή του Κρεμλίνου, της Τράπεζας και της Αποθήκης του εχθρού.

Για την αποδυνάμωση του κτιρίου κατά 10%, οι εισβολείς θα λάβουν τα κάτωθι βραβεία:

 • Καταστροφή Κρεμλίνου: θα δοθεί ίσο μερίδιο του κόστους του σε όλους τους εισβολείς.
 • Καταστροφή της Τράπεζας: θα δοθεί ίσο μερίδιο σε χρυσά νομίσματα και σύμβολα σε όλους τους εισβολείς. Τα αντικείμενα δεν πέφτουν.
 • Καταστροφή της Αποθήκης: θα δοθεί ίσο μερίδιο των αποθηκευμένων πόρων σε όλους τους εισβολείς.

Μειονεκτήματα του να έχετε κατεστραμμένα κτίρια:

 • Κατεστραμμένο Κρεμλίνο: Δεν μπορεί να οριστεί φόρος.
 • Κατεστραμμένη Τράπεζα: Τα αποθηκευμένα αντικείμενα δεν μπορούν να βγουν από την τράπεζα.
 • Κατεστραμμένη Αποθήκη: Οι πόροι δεν μπορούν να βγουν από την αποθήκη.
Personal tools