Τέρατα

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Στα εδάφη της Fragoria υπάρχει μια ποικιλία ζώων, ληστών, γκάνγκστερ και υπόγειων τεράτων. Έχουν καταλάβει τα βουνά και τα δάση, ανέβηκαν στα βαθιά μπουντρούμια και έχουν δημιουργήσει μαζί με ισχυρά οχυρά και άμυνες. Και οι ευγενείς ήρωες και οι σοφοί γνωρίζουν τους εχθρούς που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Η επιθετικότητα των τεράτων θα εμφανιστεί μέσα από τους χρωματιστούς κύκλους, που περιβάλλουν τα επιπεδα στα πόδια τους. Ο χρωματιστός κύκλος γύρω από το πλάσμα ταιριάζει με το χρώμα που έχει και στο παρατσούκλι του: Ο κόκκινος κύκλος δείχνει ένα επιθετικό τέρας και ο κίτρινο, την ειρήνη.

Contents

Τύποι τεράτων

  • Απλά Τέρατα
  • Σπάνια Απλά Τέρατα
  • Ελίτ Τέρατα
  • Σπάνια Ελίτ Τέρατα
  • Υπόγεια Ελίτ Τέρατα
  • Αφεντικά


Κοινά δεδομένα για τα τέρατα του Fragoria

Το επίπεδο των τεράτων

Για να δείτε το επίπεδο του τέρατος, κάντε κλικ στο τέρας για να το επιλέξετε και δείτε στο νούμερο δίπλα από το όνομα του. Γενικά, σκοτώνοντας τέρατα ίδιου επιπέδου με τον χαρακτήρα σας είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ανεβάσετε επίπεδο τόσο σε θέμα χρόνου όσο και σε θέμα αποτελεσματικότητας. Για να σκοτώσετε μεγαλύτερου επιπέδου τέρατα, η αντιμετώπισή τους με ομάδα είναι ένας τρόπος να επιτευχθεί η δοκιμασία πιο εύκολα.

Агрессивность монстров

Существует три основных статуса монстров:

Агрессивный - красный

Нейтральный - желтый

Дружественные мирные жители - зеленый

Красные цели - Как только Вы оказываетесь достаточно близко от этих монстров, они немедленно Вас атакуют. Их можно отличить по красному цвету окошка с именем.

Желтые цели - пассивные монстры, например Скулящие Волчки, не нападают первыми. Игроки очень любят таких монстров, потому что можно спокойно идти мимо них, не опасаясь за свою жизнь. Сразиться с ними придется, только если Вы сами этого захотите. Впрочем, будьте осторожнее с заклинаниями, воздействующими на область, как, скажем, «Кольцо холода». Они могут задеть одного или нескольких пассивных монстров, и все они возжаждут Вашей крови.

Зеленые цели - На такие цели нападать нельзя. В эту категорию попадают торговцы и большинство мирных персонажей.

Подвижность монстров

Некоторые монстры стоят на месте, а другие бродят по территории Фрагории. Последние гораздо опаснее, потому что они могут незаметно подкрасться и напасть на Вас со спины. Вам следует обратить внимание на маршрут таких монстров и следить за окружением Вашего персонажа.

Радиус агрессивности монстров

Каждый из агрессивных монстров нападает на игроков, оказавшихся на определенном расстоянии от него. Представьте себе, что вокруг каждого из них очерчен невидимый круг, попадая в который, Вы "пробуждаете" монстра и он бросается в бой. Это можно легко проверить, медленно подходя к тому или иному противнику. Помните об этой особенности агрессивных монстров и не повторяйте очень распространенной среди начинающих игроков ошибки - пробежать через область, битком набитую монстрами и натравить их всех на себя или на свой отряд. Это почти всегда приводит к смерти персонажа, а то и всего отряда.

В ходе игры отмечайте для себя бродящих монстров. Оказавшись неподалеку от подобного, отойдите в сторону, пока он не заметил Вас и не напал.

Если Вы сражаетесь с одним противником, а к Вам медленно подходит другой, пока не заметивший Вас, уведите своего противника в сторону. Начните медленно пятиться, и напавший противник последует за Вами. Если Вы сражаетесь целым отрядом, предупредите своих товарищей о приближении монстра. Отойти с его дороги стоит всем участникам отряда.

Сообщества монстров

Одиночные монстры не помогают монстрам того же вида, даже если на них напали. Они спокойно пройдут мимо Вас, не обращая внимания, что Вы убиваете их родича. Зато монстры, живущие сообществами, в такой ситуации вполне могут позвать на помощь. Если поблизости окажутся другие монстры из того же сообщества, они вступятся за своего товарища.

Списки врагов/память монстров

В ходе боя монстры запоминают, кто нанес им наибольший урон и какие применялись заклинания, в том числе лечебные или оказывающие положительный эффект на участников отряда. Если монстр заметит, что игрок нанес ему большой урон или произносит заклинания, которые ему не понравились, он может обернуться и напасть на этого игрока. Если Вы к этому и стремились, то все прекрасно, но заклинатель обычно этого избегает. Чтобы изменить ситуацию, другой игрок должен нанести монстру еще больший урон или разозлить его еще сильнее. Кроме того, Вам стоит немедленно прекратить действия, которые рассердили монстра. Например, не произносите заклинания и не нападайте на него. Как только другой участник отряда нанесет достаточный урон или иными способами переключит внимание монстра на себя, Вы можете снова атаковать Вашего общего противника. С осторожностью пользуйтесь заклинаниями, воздействующими на область, когда сражаетесь с толпой монстров. Они могут дружно накинуться на Вас. Такие заклинания можно применять только в том случае, если поблизости есть кто-то отвлекающий всех монстров на себя.

Ошибки новичков - слишком много монстров

Очень распространенная ошибка среди новичков - это атаковать слишком много монстров одновременно. Определите для себя, скольких монстров разом Вы можете одолеть, и не отступайте от этого числа. В противном случае Вас постоянно будут убивать! Нередко имеет смысл сражаться одновременно только с одним противником. Конечно, если Вы собрали сильный отряд, можно напасть сразу на двоих, а то и на целую толпу. Главное - понять, сколько именно монстров Вы можете убить в одном бою. Самоуверенность приводит к гибели целого отряда. Набираясь опыта, Вы сможете более точно оценить свои силы. Игроки, умеющие приманивать монстров, могут показать Вам, как это делать правильно.

Преследование монстров

Научившись сражаться в мире Фрагории, Вам придется порой сбегать от противника. В бегстве нет ничего позорного. От слишком сильного монстра непременно следует убежать, особенно если у Вас на исходе здоровье и мана. Монстры преследуют добычу не очень долго, и вскоре возвращаются на место. Если Вам не хочется сражаться, бегите, пока от Вас не отстанут.

Восстановление здоровья у монстров

Если Вы сбежите от монстра, уровень его здоровья быстро восстановится. Таким образом предотвращается использование тактики последовательных побегов и возвращений.

Положительные эффекты монстров

Подобно игрокам, монстры могут пользоваться различными эффектами, чтобы делаться сильнее. Узнать об этом можно, заметив посмотрев в лог боя.

Отрицательные эффекты монстров

Монстры, как правило, могут производить нестандартные атаки, которые оказывают на Вашего персонажа отрицательный эффект.

Бегство

Некоторые монстры, оказавшись на пороге смерти, стараются сбежать. Постарайтесь воспользоваться способностями, которые задержат или остановят их. Также можно применить заклинание прямого урона и прикончить их на месте.

Высокоуровневые монстры

Сражаться с монстрами, чей уровень значительно превышает уровень персонажа, довольно сложно. Понижается вероятность нанесения урона игроком и повышается вероятность нанесения урона монстром (т.н. "сокрушительный удар").

Категория:Первые шаги в игре

Personal tools