Φήμη

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Contents

Γενικές πληροφορίες

Υπάρχουν 4 εμπορικές συντεχνίες

 • Η 1η, 2η, 3η και 4η
 • Συντεχνίες Npc που δίνουν ειδικές αποστολές για να αυξηθεί η φήμη και να μειωθεί ο φόρος στην δημοπρασία, βρίσκονται στη Fragotown, δίπλα στην Δημοπρασία . Το επίπεδο φήμης στον χαρακτήρα μπορούμε να το δούμε στις πληροφορίες του στη "Δόξα".

Επιρροή


Η φήμη επηρεάζει τον φορολογικό συντελεστή για τη δημοπρασία.Τέσσερις συντεχνίες πληρούν τέσσερις βαθμούς ποιότητας αντικειμένων:

 • 4ο Εμπορίου - Πράσινο
 • 3ο Εμπορίου - Μπλε
 • 2ο Εμπορίου - Χρυσό
 • 1ο Εμπορίου - Μωβ


Όνομα Πόντοι Περιγραφή
Εχθρικός -10000 Πόντοι - Η φατρία NPC αγνοεί το χαρακτήρα

Για φατρίες συναλλαγών

Φόρος επί των δημοπρασιών για τις κατηγορίες προϊόντων ίσο με το 100%

Ουδέτερος 200 Πόντους - Η φατρία NPC έχει μιλήσει για τον χαρακτήρα

- Δεν υπάρχουν εκπτώσεις για τα προϊόντα και τις επισκευές.

Για φατρίες των συναλλαγών:

- Φόρος επί των δημοπρασιών για τις κατηγορίες προϊόντων είναι 90%

- Δίνει μία ημερήσια αναζητήση

Φιλικός 400 Πόντους - Η φατρία NPC έχει μιλήσει για το χαρακτήρα

- Έκπτωση για επισκευές και προμήθειες 3%

Για φατρίες των συναλλαγών:

- Φόρος επί των δημοπρασιών για τις κατηγορίες προϊόντων είναι 45%

- Δίνει δύο ημερήσιες αναζητήσεις

Γνωστός 900 Πόντους - Η φατρία NPC έχει μιλήσει για το χαρακτήρα

- Έκπτωση για επισκευές και προμήθειες 5%

Για φατρίες των συναλλαγών:

- Φόρος επί των δημοπρασιών για τις κατηγορίες προϊόντων είναι 30%

- Δίνει τρεις ημερήσιες αναζητήσεις

Τιμημένος 1700 Πόντοι - H φατρία NPC έχει μιλήσει για το χαρακτήρα

- Έκπτωση για επισκευές και προμήθειες 10%

Για φατρίες των συναλλαγών:

- Φόρος επί των δημοπρασιών για τις κατηγορίες προϊόντων είναι 20%

- Δίνει τέσσερις καθημερινές αναζητήσεις

Αξιότιμος 2600 Πόντοι - Η φατρία NPC έχει μιλήσει για το χαρακτήρα

- Έκπτωση για επισκευές και προμήθειες κατά 15%

Για φατρίες των συναλλαγών:

- Φόρος επί των δημοπρασιών για τις κατηγορίες προϊόντων είναι 10%

- Δίνει πέντε καθημερινές αναζητήσεις

Επάξιος 4100 Πόντοι - Η φατρία NPC έχει μιλήσει για το χαρακτήρα

- Έκπτωση για επισκευές και προμήθειες κατά 20%

- Σας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε την άντληση φήμης με την παράταξη του στο επόμενο επίπεδο.

Για φατρίες των συναλλαγών:

- Φόρος επί των δημοπρασιών για τις κατηγορίες προϊόντων είναι 6%

- Δίνει έξι καθημερινές αναζητήσεις

Σεβάσμιος 2000000 Πόντους - Η φατρία NPC έχει μιλήσει για το χαρακτήρα

- Έκπτωση για επισκευές και προμήθειες κατά 25%

- Σας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε την άντληση φήμης με την παράταξη του στο επόμενο επίπεδο.

Για φατρίες των συναλλαγών:

- Φόρος επί των δημοπρασιών για τις κατηγορίες προϊόντων είναι 3%

- Δίνει εφτά καθημερινές αναζητήσεις

Τρόποι για να ανοίξετε τις επόμενες συντεχνίες

Για να ανοίξετε την επόμενη συντεχνία εμπόρων, θα πρέπει λάβετε άδεια συντεχνίας. Η άδεια λαμβάνεται με δύο τρόπους:

 1. Ενισχύστε τη φήμη σας στις συντεχνίες σε ένα ορισμένο επίπεδο για την ολοκλήρωση τους
 • Για παράδειγμα, για να ανοίξετε την 3η συντεχνία εμπορίου, θα πρέπει να αντλήσετε τη φήμη της 4ης συντεχνία το επίπεδο επάξιος , και να ολοκληρώσετε το κατάλληλο επίτευγμα παίρνετε την άδεια 3ης συντεχνίας για εμπορικούς σκοπούς .
 1. Αγοράζοντας 100 000 σμαράγδια θα λάβετε και τις τρεις άδειες μαζί

Τρόποι για να βελτιώσετε τη φήμη

Η βελτίωση στις σχέσεις σας με τις φατρίες του εμπορίου γίνονται με τους εξής τρόπους:

 1. Εκτέλεση καθημερινών αποστολών από τους επικεφαλής των παρατάξεων
 2. Εκτέλεση των συνηθισμένων αποστολών (+1 φήμη για τη τέταρτη συντεχνία για κάθε αποστολή)
 3. Παράδοση μετάλλιο δυνατού αθλητή που βρίσκονται σε διάφορες σπηλιές (επίσης ένα από τα quests)

Μετάλλια

 • Πράσινο - Από τα ελίτ τέρατα στα πράσινα μπουντρούμια
 • Μπλε - Από ένα αρχηγό στα πράσινα μπουντρούμια
 • Χρυσό -Από ελίτ τέρατα στα κόκκινα μπουντρούμια
 • Μωβ - Από αρχηγούς στα κόκκινα μπουντρούμια, καθώς και στην δημοπρασία που πουλάνε άλλοι παίκτες

Ακόμα μπλε, μωβ και χρυσό μετάλλιο μπορεί να αγοραστεί στην αγορά.

Personal tools